Allah SWT segalanya.

Semua yang ada pada manusia adalah pemberian dari Allah SWT. 
Tetapi masih ramai manusia yang mengunakan pemberian itu 
untuk melawan Allah SWT. 
Untuk tidak mengikut perentahNya.
Untuk tidak menjauhi laranganNya.
Maka tunggulah pembalasan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. 
Waallahu a'alam.